Alevi Sözlüğü

ALEVİ BEKTAŞİ SÖZLÜĞÜ,TERİMLERİ,DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ, TERMİNOLOJİSİ

A B C Ç D E G H I-İ K L M N Ö P R S Ş T U Ü Y Z

A

Akibet                 : Ahiret (Öbür Dünyanın Varlığı)

Avaz                   : Dervişin huvan etmesi

Ayan Olmak         : Geçmişi ve geleceği görmek

B

Batın                    :Allah Dünyası

Beş Esma             :Hz. Muhammed Mustafa’nın aile efradı (Hz. Ali, Fatıma Zöhre, Adila Ana, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’in var oluşu) 

C

Car                      :Evliyanın imdada yetişmesi

Cemal                  :Yüz Güzelliği

Cem Evi               :Kırkların ibadet ettiği mekân

Cılga                    :Tepelerden aşan yol

Cıplanmak            :Hakikate üryan büryan olmak 

Ç

Çeşmim               :Özden ağlamak   

D

Dan Yıldızı           :Fatıma Zöhre’nin doğuşu

Dara Durmak       :Hakikate Bağlanmak

Dem                    :Allah tarafından Evliyalara gelen söz ve nefes

Derviş                  :Evliyanın bir ismi

Destur Vermek    :Evliyanın Himmeti

Don Değişmek     :Evliyaların, her dervişin sıfatında konuşması

Duaz İmam          :Allah tarafından inen beyitler       

E

Ehlibeyt                :Hz. Muhammed’in Soyunun Gelmesi   

G

Gargar Yapmak   :Hakikate karşı iyi konuşup, kötü konuşmayacağına söz verip, ağzını suyla temizlemek

Güfer                   :Can gözlerinin dökülmesi

Güman                 :İkilik   

H

Hakikat Narı        :Allah’ın kor ateşi

Haraba                :İnsanın akıbetinin viran olması

Hendeki               :Allah’ın her şeye kadir olması   

I-İ

Ilgıt Ilgıt             : Dervişlerin kan ve terinin akması

İkrar                    :Hakk’a söz vermek

İrşat                     :Allah’ın evliyaları göndererek kerametleri ile tanıtılması 

K

Kâmil                   :Evliyanın mekânında ağırlığı

Katarlanmış          :Gökte Turna,yerde Devenin dizilişi

Kayba Girmek     :Evliyanın göç etmesi

Kelam                  :Allah sözünün konuşulması

Kemerbest           :Muhammed-Ali’nin ibadet kuşağı

Keyfeni                :Hak lokmasını pişiren kişi

Kıvrak                 :Murat almak (Hz. Fatıma’nın gelin olarak murad alması)

Kibpria                :Beş Esma’nın  bir ismi,Hz.Hüseyin’in balık ağında şehit düşmesi)

Kirid                    :Kin tutmak

Koylanı                :Hak ateşine yanmak (Üzülmek)

Künye                  :İnsanın evveliyatını bildirmek         

L

Lal Eylemek         :Akibet zamanında dilin tutulması

Leflake Leflek      :Allah’ın kendi  varlığını bildirmesi

Libas                   :Dervişin şalı

Lokma                 :Hak için kurban kesmek ve hayır dağıtmak

Lutuf                    :Dervişten alınan dilek                                  

M

Mağrup                :Batın alemi

Maşrup                :Zahir, yaşanan dünya

Maşuk                 :Evliyaların hocası

Mataf                   :Evliyanın gösterdiği kerametleri

Menzil                  :Hakikate ermek

Mest                    :Hakka bağlanıp, kendinden geçmek

Mim                     :Muhammed’in okuduğu Kur’an

Mürşit                  :Allah kapısını açan evliyanın bir ismi   

N

Naçar                  :Ümidin kesilmesi

Necef Deryası      :Umman, Allah’ın deryası

Nefes                   :Allah’tan gelen sözler

Nişan                   :Evliyaların birbirini tanıması

Niyaz                   :Hakk’a secdeye inmek         

Ö

Öğcüdükçe          :İçini kusmak 

P

Palas                    :Turna kuşu yavrusunun tüylenmesi

Pençe                   :Evliyanın dokunması

Pir                        :Evliyanın bir ismi

Post                     :Evliyanın oturduğu makam

R

Rehber                 :Evliyanın ışık tutup yol göstermesi

S

Serçeşme             :Abûkevser ırmağının başı

Seyid                   :Evliyaların Hz. Muhammed soyundan gelmesi

Ş

Şad                      :Murad alıp gülmek

Şavk                    :Allah nurunun yansıması

Şefaat                  :Evliyalardan murad almak

T

Teber                   :Evliyalardan darbe yemek

Tevhid                  :Kırklar ceminde diz üstünde yapılan ibadet

Tezdirmek            :Evliyaların doğru sözlerinden insanların kaçınması

Tot                       :Köpeğin boğazına takılan tasma

U

Uğunmak             :Evliyaların Hakk’a ağlaması

Umman                :Evliyaların Hak sırrına ermesi

Uruf                     :İnsan bedeninin sahibi 

Ü

Übrüdü                :Korkmak

Ürümek               :İnançsız insanların gerçekleri görmemesi

Üryan Büryan       :Hakk’a her şeyi ile bağlanarak yanmak 

Y

Yas-ı Matem        :Hz. Muhammed ve soyunun çektiği acılara saygı duymak

Yadetmek            :Emaneti yerine getirmek 

Z

Zikir                     : Daima Allah kelamını söylemek

Paylaş