Zöhre Ana Balkanlardaki türbeleri ziyaret etti

1.154 views

Erenlerin Şahı,12 İmam evliyası,batın aleminden ses getiren yüce  Zöhre Ana; 47 seveniyle beraber, 20-23 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kosova ve Makedonya’da yer alan türbelere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış dünyanın çok kültürlü ana coğrafyalarında n birisi olan Balkanlar, Türkler tarafından “Rumeli” olarak söylenir. Birçok güzel kentin bulunduğu bu coğrafyada aynı zamanda bir çok evliya yaşamış, bugün onların türbeleri aynen Anadolu’da olduğu gibi ziyaret edilen mekânlardan olmuştur. Hak Muhammed Ya Ali,12 İmam ve Ehlibeyt inancına sahip büyük bir Alevi/Bektaşi nüfus çok farklı inançların ve kültürlerin harmanlandığı bu coğrafyada inançlarını var güçleriyle yaşatmaktadırla r.

Allah şehidi İmam Üseyin için dünya’da yası matem tutan tek “inanç, ibadet,sevgi ve insanlık ” yolu olan Hak Muhammed Ali yolu ; Eline, diline, beline hakim olarak yetmiş iki milleti bir görmekte ve adaletin, eşitliğin, doğruluğun, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak geçmişteki Evliyaların rehberliğinde 1500 yıldır olduğu gibi bugün de yaşayan tek Alevi i Zöhre Ana ile varlığını sürdürmektedir ve dünya durdukça da sürdürecektir.. .

Türbelerle ilgili bilgi vermeden önce bizlere bu güzel, anlamlı, Ehlibeyt aşkıyla, acısıyla gözyaşlarıyla dolu bir ziyaret nasip ettiği için yüce imiz Zöhre Ana’mızın postuna binlerce kez tüm sevenleri adına niyaz ederiz.

Bu ziyarete katılan ve katılamayıp gönlü Zöhre Ana ile olan tüm dostların da dualarının kabul olmasını Haktan dileriz. Son olarak imiz Zöhre Ana’ya ve Atatürk’e olan inancı ve saygısından dolayı Süryani kökenli rehberimiz sayın Hıdır bey’e de teşekkür ederiz. Bir daha ki yurtdışı türbe ziyaretimizde kendisini yine rehberimiz olarak görmekten mutluluk duyarız.

1.GÜN: 
Ülke: Kosova
Şehir: Prizren
Yer: Melami Tekkesi
Bilgi:  Zöhre Ana tekkede ummana girdi ve gerçek adı Meftunü Baba olan yüce imizle ummanda dilleşti (konuştu). O mübarek tekke olarak bilinen yerin gerçekte zindanı olduğunu,yerin 16 metre aşağısında yer aldığını ama zamanla doldurduklarını ,tekkenin bulunduğu yerin daha önce kilise olduğunu ve kendisine eziyet edenlerin bu kilisedeki din adamlarının olduğunu bildirdi. Gerçek türbesinin de bu tekkenin yakınında olduğunu söyledi ve imiz metresine kadar mübareğin yerini bildirdi.

2.GÜN:
Ülke: Makedonya
Şehir: Ohrid
Yer: Sveti Naum Manastırı
Bilgi: Yörede Sarı Saltuk olarak bilinen evliyanın gerçek adı Seyit Nizam’dır. Mübareğin mekanı tarihi Sveti Naum Manastırı içerisindedir. Mübareğin, Zöhre Ana’ya ummanda bildirdiğine göre: 3 papaza ferman yazdırılması ile buradaki kilisede 72 gün tutsak edildiğini ve sonunda şehit edilerek (kesilerek) bedeninin Tuna nehrine attıklarını, gerçek türbesinin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de olduğunu bildirdi. Sarı Saltuk, Makedonya Kalkandelen şehrinde yörede Harabati Baba (Muhittin Abdal) olarak bilinen evliyanın oğludur.

2.GÜN: 
Ülke: Makedonya
Şehir: Manastır (Bitola)
Yer: Manastır Askeri İdadi (Atatürk’ün okuduğu askeri lise)
Bilgi: Türkiye Cumhuriyet’imiz in kurucusu imiz Mustafa Kemal Atatürk 1896-1899 tarihleri arasında Manastır Askeri İdadisinde okudu. Bu okul şimdi sadece müze olarak kullanılıyor (Eski Cumhurbaşkanı S.Demirel’in katkılarıyla) .
Yüce Ata’mızın okuduğu liseyi görmek, Atatürk’ümüzün dört yıl boyunca teneffüs ettiği mekanda bulunmak, mübareğin can gözünün açılarak Hak sırrına erdiği yerde olmak imiz Zöhre Ana başta olmak üzere tüm sevenleri olarak bizlerin yüreğini eşsiz bir heyecanın kaplamasına ve gözyaşlarına neden oldu. imiz Zöhre Ana, Mustafa Kemal Atatürk’ün okulda oturduğu yerden, okul hayatı boyunca yaşadıklarına,K emal ismini veren öğretmeninden sınıf arkadaşlarına her şeyi gözleri dolu dolu,bağrı yana yana anlattı. Ayrıca Ata’mızın mekanında bulunan anı defterine aşağıda paylaşacağım yazıyı yazdı ve okudu.

“Sevgi doğuşunu kalplere veren,
İnsanlık temelini bildirip diyen,
Doğmadan dünyaya ışığı gelen
Ve bütün dünya alemine şanını,varını gelmeden getiren
Cihana barış sulh diyen
Canları can olarak; birlik, dirlik, düzen saygı ve sevgisini; dil din ırk ayrımı yapmadan,ayırma dan
kişisel özgürlük,hakkın insanlık değerlerini öncü olarak Türkiye Cumhuriyetini kuran bizleri bugünlere yetiştirmiş olarak öğreten ve öğretmen olarak ta sana bir can borcu olarak iki cihan huzurunda minnettarız Atam.

Kemal paşa, senin hayatın kan ve kemiğini birleştiren Zöhre Ana,seni sevenlerle yurduna,kemale erdiğin yerine yüzümü sürmeyi nasip ettin. Manevi ve kendi çocuklarım ve torunlarımın selamı olsun. Ruhun şad ve bahtiyar olsun.

Allah bizleri senin yolundan,yurdum uzdan ayırmasın ve korusun. Cumhuriyet düşmanlarına , Ata köpeklerine fırsat vermesin.

Niyazımla selam olsun. Seni seven çoktur ve her zamanda olacaktır.

Sen yerinde rahat uyu,kemiklerin nur içinde,dünya ay güneş üstünde senin ışığındır.

Ali İrfan,Gülfem ,Süheyla , Kubilay Ufuk’u senin yoluna hayırlı yetişmesini nasip eyle.”

21 Mayıs 2013
Salı, 12:40 Manastır Askeri İdadi
Süheyla GÜLEN – Zöhre Ana

Yıllar önce Atatürk’ümüzün imiz Zöhre Ana’ya ummanda verdiği nefesleri paylaşmak istiyorum.


Harbiye Okulunu gezdim
Düşmanlar gaddar sır gizledim
Hacı Bektaş özledim
Postum sensin Zöhre Ana

Çok yobaz var bilmez beni
Celâl Abbas Ali demi
Ehlibeyt Kırklar Cemi
Yolum sensin Zöhre Ana

Türklüğe şanım bıraktım
Hani din bilmez yobazdım
Şimdi senle mesaj saldım
Bildir beni Zöhre Ana

Mustafa Kemal geliyo
Ankara’dan şan veriyo
Kimbilirki kim ölüyo
Ölmedim ben Zöhre Ana

Kimi kibirlenir bilmez
Kimi kin tutuyor sevmez
Kafir olan Hakkı görmez
Hak bizdedir Zöhre Ana

Sümbül gibi çiçek açtım
Çok sırrımı sende saçtım
Derviş Zöhrem kucak açtım
Atatürk mekanım sattım

2.GÜN: 
Ülke: Makedonya
Şehir: lepe (Prilep) / Kanatlar Köyü
Yer: Dikmen Baba Türbesi
Bilgi: Manastır şehrine 25 km. uzakta, lepe’ye bağlı yöredeki tek Türk Alevi / Bektaşi Köyü olan Kanatlar köyünde Dikmen Baba olarak bilinen evliya ; Zöhre Ana’ya ummanda Hz.İmam Üseyin’in oğlu Ali Ekber’in bir yaşamı olduğunu ve ne acıdır ki Kurbana hasret kaldığını söyledi. imiz ummandan çıktıktan sonra mübareğin üstünde üç tane kurban kestirdi ve tamamının köylüler arasında eşit dağıtılarak lokma edilmesini tekkenin babası Veli Baba’ya söyledi. Veli Baba’nın eşi Dikmen Baba üzerinde Hz.Ali için mersiyelerden söyleyerek herkesi duygulandırdı

Not: Hz. Üseyin’in oğlu Ali Ekber’in diğer bir yaşamı da Yozgat’ın Güllük köyünde yörede Türbe ismi Eli Büyük olarak bilinmektedir.

3.GÜN: 

Ülke: Makedonya
Şehir: Kalkandelen (Tetova)
Yer: Harabati Dergahı
Bilgi: Halk dilinde Harabati olarak bilinen evliyanın gerçek adı mübareğin ummanda bildirdiğine göre Muhittin Abdal’dır. Ummanda bedenini suya verdiğini,selin alıp götürdüğünü ve türbesinin bulunduğu yerde sadece sancağının olduğunu bildirdi. Tarihte Sersem Ali Baba olarak söylenmektedir. Tokat’taki Gat Baba Muhittin Baba olarak bilinir. Bu mübareğin bir yaşamı da Şeyh Bedrettin’dir. imiz Zöhre Ana bu türbede aşağı yukarı bir buçuk saat ummanda kaldı. Beş yüz yıllık bir Alevi / Bektaşi dergahı olan Harabati’de kendilerine “müslümanım ” diyen bir takım gruplar Sırpların dahi yapmadığını kendi dini anlayışları gibi baskıyla,şiddet le,yakıp yıkmayla,tehdit le bir Alevi Bektaşi dergahında terör estirerek,sözüm ona islam bayrağı çekmek,minare dikip camiye dönüştürmek gayretini güttüklerini ve bu yapıyı işgal ettiklerini öğrendik. Mübarek ummanda olduğu müddetçe yer gök şimşek sesleri ile titredi,yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı . imizin ummanı bitti Güneş açtı. Bu güneş aynı zamanda o dergah için de doğmuş bir güneştir. imizin lütfu ile inşallah kimseler Alevi/Bektaşi dergahına zarar veremeyecektir. Ummandan sonra dergahın dervişi Abdülmüttalip bey ile sohbet edildi ve lokmalar dağıtıldı.

4.GÜN: 
Ülke: Makedonya
Şehir: Üsküp (Skopje)
Yer: Üsküp’ün Tarihi Mekanları
Bilgi: Makedonya’nın başkenti Üsküp ziyaretimizin son durağıydı. Bu şehir tarihi ahşap evleriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, kalesiyle büyük yıkımlar, savaşlar, yangınlar geçirmiş olsa da Türk varlığının buradaki simgesi gibi. Yeni şehirde ise lüks binalar yükseliyor. Vardar Nehri kenti ikiye ayırıyor. Vardar nehri üzerindeki köprüyü geçtikten sonra karşımıza Makedonya meydanı geliyor. Bu meydanda Büyük İskender heykeli ve şadırvan, Dame Gruev heykeli, I. Justinianos heykeli, Gotse Delçev heykeli yer almakta. Cadde üstünde Yahya Kemal ismiyle karşılaşıyoruz. Burada onun adına bir kolej var. Bu büyük vatan şairi, Balkanların rüzgarıyla büyümüş, dizelerini akan nehirlere söylemiş, Türkçe’nin sesinin tüm dünya denizlerine ulaşmasını sağlamış.

Paylaş

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz