Cem Nedir?

Allah, Muhammed, Ali yolunda , bu yolu benimseten, yolun gösterilmesinde Mürşit’lik yapan ve Oniki İmam’ların kurduğu kurallar doğrultusunda insanların nefsi ıslah etmelerinde ve Hak yoluna insanlıklarından  ve doğru yoldan hiçbir zaman sapmayacaklarına öncülük yapan ve ibadetlerini Dört Kapı Kırk Makam üzerinde kırklar cemini gösteren evliyaların ibadetidir. Bunun ismi aynı zamanda Ehlibeyt, Oniki İmam, Kırklar cemidir. Bu cemin ilk rehberliğini yapan Muhammed Ali’dir. Hz.Muhammed Mustafa rehber, yani şefaatkanıdır. Mürşit Ali’dir. Mürşit demek, Post’a oturan bütün evliyaların ışığıdır.

Cem’de yapılan ibadet Muhammed Ali’ye lâyık bir ibadettir. Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi,  “Eline, Diline, Beline” sahip olmayan , nefsi için uğraşan ve haksızlıkları kabul eden, topluma zarar getiren, yani namus düşmanlığı ve hırsızlık yapan, cinayet işleyen, yalan dolanla insanları birbirine kötüleyen, toplumda bozgunculuk yaratan ve alkol alarak kendi zevk âlemlerini yaşayanlar, cem törenine giremez.

Böyle bir kişi ceme girmek isterse, bütün suçlarını kabul ederek pir önünde divana durması, yani cem kurallarında gösterilen ibadete uyum sağlaması gerekir. Nereden kötülük yaptı ise bir daha yapmaması için tövbe eder, etmediği takdirde ceme giremez. Bu durumu yaşayan kişi kurban kesse dahi, yine yol düşkünü olarak kabul edilir. Yani “ben ceme girdim günahlarımdan kurtuldum” diyemez. Bu arada yolunu, Pir’ini inkâr gelmediğini kabul edip, Allah’a sığınarak, o yolun yüzü suyu hürmetine günahkâr kul olduğunu kabul etmiş olur. Allah’tan af diler. Bir yandan da bu yolun yüceliğindeki varlığı, diğer günahkâr insanları kendine örnek almadan,kutsal bir ibadet olduğunu kabul eder.

Cem’de aynı zamanda Semah ibadeti yapılır. Bu semah, Kırklar Semahı‘dır. Hakla bütünleşmiş, O’nun sırrına vakıf olmuş, can gözleri açılmış  ve ilmin deryasında yetişmiş ermişler Hak aşkıyla coşup, “kolunu kanadını” çırparak semah dönerler. Kırklar katında en büyük ibadetten biridir. Çünkü Hak semasıdır. Bu kutsal ibadet, bir takım insanlar tarafından layık olmayan yerlerde, (eğlence yerlerinde, gösteri amaçlı, halk oyunlarına benzetilerek) uygulanmamalıdır.

Haşa ki bizim Semahımız oyuncak değildir
O bir aşk halidir. Salıncak değildir
Her kim ki semahı bir oyun sayar
O’nun namazı kılınır değildir. 

Hacı Bektaşi Veli

Her zaman her yerde değişikliğe uğratılarak, art niyetli kişilerin attıkları iftiralarla tahrip edilen ve tarih boyu bir takım insanların elinde gelişigüzel uygulanıp, kendi kurallarına göre benimsetebilmek için, cem törenlerini değişik şekillerde anlatmışlardır. Bir kısmı da bu kutsal ibadeti, tamamen Müslümanlık dışı diyerek, “Mum Söndü, Horoz Çırpma ve Ana Bacı Bilmez” gibi tabirlerle anlatmaya çalışmışlardır. Bunların hepsi yalan ve iftira olmaktan öteye gidemez. Bu insanların yaptıkları ne Allah’a, ne Hz.Muhammed’e, ne Hz.Ali’ye, ne Kur’an’a, ne dine, ne de insanlığa yakışan davranışlardır. Bu sözler utanç verici olup, vicdanları sızlatan kötülüklerdir.

 

Paylaş