Pir Zöhre Ana Cemevi

zohre-ana-hizmet-binasi

Pir Zöhre Ana Cemevinin dost kapısını sizler için araladık.

Bu kapı Hak Muhammed Ali, 12 İmam, Ehlibeyt yolunda; insanlık, sevgi, saygı,hoşgörü,doğruluk, dürüstlük içinde; Mustafa Kemal Atatürk’ün sancağı altında açılan bir Ehlibeyt kapısıdır.

16 Mart 1996 tarihinde temeli atılan ve 1997 yılında açılışı yapılan Hizmet Binasında  Sosyal yardımlar, halka yönelik hizmetler, sanatsal ve kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Binanın projesi bizzat Zöhre Ana tarafından mühendislere verilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

HİZMET BİNASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU

Alevilik,aşağı yukarı 1500 yıldır var olan ve tarihi boyunca kendisine yönelen tüm asimilasyonlara karşın mevcudiyetini sürdürebilen bir inanç yolu olarak elbette ki ebediyen yaşayacaktır. Bundan kuşku duymuyoruz. Ancak sadece yaşaması yetmez. Yaşarken de yüzyıllardır unutulan ve unutturulmaya çalışılan Hak Muhammet Ali yolunun gerçek inanç,ibadet ve öğretilerinin bilinmesi,yaşatılması ve yayılarak güçlenmesi gerekmektedir.

Örgütlenmek  ve bu sayede geleceğine yön vermek bütün toplumlarda hayati önem taşır. Toplumları başkalaştırmanın ve kendi egemenliği altına almanın biricik yolu o toplumun örgütlenmesini engellemek ve örgütlülüğünü işlevsizleştirmekten geçtiğini hepimiz biliyoruz.

Bütün bu gerçeklerden ve gerekçelerden hareketle hizmet binamızın temelleri atılmış ve kendi kabuğuna çekilmiş olmaktan kurtulup dışa açılan, yaşamın her alanında varlığını gösteren, kitleselleşerek büyüyen, toplumuna, değerlerine ve inançlarına sahip çıkma bilincinde olan bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Hizmet binamızda mezhepçilik yapılmadığı gibi dil, din, ırk ve her türden inanç ayrımcılığına da karşı olunmaktadır. Bizi bu çatı altında bir araya getiren ilke, insana olan saygı ve sevgidir. Hak Muhammet Ali, Ehlibeyt, 12 İmam yoluna, Atatürk’e ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlılıktan asla ödün vermeyeceğimizi de özellikle vurgulamak isteriz.

HİZMET BİNASININ AMAÇ ve HEDEFLERİ

Temel amacımız; Alevi inanç ve ibadetlerini,öğretilerini,kültürünü,gelenek ve göreneklerini özellikle genç kuşaklara tanıtmak, öğretmek, yaşatmak, yaymak ve bu doğrultuda etkinlikler düzenlemek.

Gençlerimizi demokratik, laik, sosyal, çağdaş değer ve düşüncelerle, evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir biçimde yetişmeleri için çaba harcamak.

Alevilerin manevi, dinsel gereksinmelerini karşılamak, bunun için gerekli ortamı sağlamak. İnanç, cinsiyet, ırk bakımından ayrı tüm insanların aynı toplumda birlikte ve kardeşçe yaşamalarına hizmet eden faaliyetler düzenlemek.

Alevi kültürünün yaşatılması için, bilimsel araştırma ve incelemelere destek olmak, kütüphane açmak.

Daha önce yaşamış ve gayba girmiş Evliyaların Türbelerinin bakım,onarım ve korunmasını, tanıtılmasını, güzelleştirilmesini sağlamak.

Alevi toplumunun ekonomik, sosyal, ve kültürel açıdan toplumsal çıkarlarına yönelik faaliyetler düzenlemek.

Üniversitede okuyan gençlere yönelik olarak burs vermek.

Ve Mustafa Kemal Atatürk’e ve laik Cumhuriyet  ilkelerine bağlı insanlar yetiştirmektir.

 

HİZMET BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENİ

 

BİNANIN  GENEL GÖRÜNÜMÜ

Hizmet Binası üstten bakıldığında ay yıldız şeklinde görünmektedir. Ay yıldız şekli, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, şehitlerimizin kanıyla kazanılan ve bayrağımızda simgeleşen Büyük Zaferi ve Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü temsil etmektedir.

 

BÜYÜK ZİYARETÇİ SALONU

İbadetlerin ve özel günlerdeki çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği 1000 (bin) kişi kapasiteli Büyük Salon.

 

BEKLEME SALONU

 

 KÜTÜPHANE

 

MAĞARA ve ŞARK KÖŞESİ

Muhammet Ali yolunun sahipleri olan gerçek erenler yaşadıkları dönemlerde inanmayan insanlar tarafından zindanlarda, mağaralarda türlü türlü eziyetlere maruz bırakılmışlardır. Hizmet binasında bulunan mağara, o gerçeklerin eziyet gördükleri ve Hz. Mehdi’nin sır olduğu mekânları temsilen yapılmıştır.

 

AŞ EVİ ve YEMEKHANE

 

KURBAN KESİM YERİ

 

DÜĞÜN SALONU

 

MİSAFİRHANE

zohre-ana-cemevi-misafirhane

 CENAZE HİZMETLERİ VE MORG

Paylaş