Muharrem Ayı ve Aşure

Hz.İmam Üseyin’in Yas-ı Matem orucu Zöhre Ana’nın belirttiği gibi, esas olarak, Mart ayında tutulması gerekir. Mart’ın 4’ünden 15’ine kadar toplam 12 gün Hz.İmam Üseyin için oruç tutulur.

Hz.İmam Üseyin’in yası matemi bittikten sonra 16 Mart günü Aşure Çorbası verilir. Hz.Üseyin’in canı için verilen Aşure Çorbası’nın gerçekler yanında adı HASAŞ’tır. Çorba lokması  31 Mart’a kadar devam eder.

Normal bir insanın doğum ve ölüm tarihleri nasıl ki belli ise, Hz.Üseyin gibi yüce bir Evliyanın da belli ve sabit bir gün olmalıdır. Hz.Üseyin, her yıl farklı tarihlerde şehit olmuş gibi  yas-ı matemler tutulmakta ve Aşure çorbaları yapılmaktadır. Böyle bir durum kabul edilemez.

2021 MUHARREM ORUCU NE ZAMAN

Muharrem orucunu; en ufak bir ilgisi olmadığı halde  Ramazan ve Kurban bayramının peşine takıp, Hz.Üseyin’in ne zaman ve neden şehit edildiğini unutturmak istediler.Önce Ramazan sonra Muharrem demek suretiyle bu yası matemi unutturmak isteyenlere karşın Mürşit Zöhre Ana ” Hiç bir insanın doğum ve ölüm tarihi değişmez” demiş ve Hz.Üseyin’in şehit edilme tarihini,şehit edilme nedenleriyle birlikte  gün be gün söylemiştir. Muhammed Ali yolunda esas olan Muharrem Orucudur ki bu da Hz.Üseyin için tutulur. Her yıl Muharrem ayının  farklı günlere veya aylara denk gelmesi Hicri takvimin sonucudur. Hicri takvimin mucidi Ömer’dir. Hz.Üseyin’in adını tarihte yok etmek ve bir tarafta Hz.Üseyin için yas tutan insanların gönlündeki sevgiyi azaltmak için İSLAMDA YAS YOKTUR, kimi yerde 3 GÜNDÜR diyerek Ehlibeyt’i sevenlerin ve  Hz.Üseyin’e susuz olarak yas tutanların YAS TUTMALARINI “İSLAM’I GEREKÇE GÖSTEREREK” engel olmaya çalışıyorlar…  Hz.Muhammed’in torunu Hz.Üseyin’in başını kesip “İSLAM” devleti kuranların ne kadar İslam oldukları gün gibi ortadadır.

Aşure çorbasının Hz.İmam Üseyin için yapılması ve Yas-ı Matem lokması olması nedeniyle kimsenin ayağına götürülmez ve lokma asla kapı kapı dağıtılmaz !..
Sıradan insanların bile cenaze lokmaları cenaze sahibi tarafından evinde verilirken, kapı kapı dağıtılmazken  ve Cenazeye gelen eş, dost, akraba ve  komşular dostlarına son görevlerini bu şekilde yaparken; Allah’ın vekili Hz.Muhammed Mustafa’nın torunu, Allah’ın Aslanı Hz.Ali’nin ve Fatıma Ana’nın evladı,  Hak yoluna başını vermiş Hz.İmam Üseyin’in cenaze lokması olan Aşure’nin insanların ayaklarına götürülmesi doğru değildir !..

18 gün yası matem orucu tutulduktan sonra kurban kesilir. Kurbanın sulu yemeği yapılır. Aşure çorbası pişirildikten sonra Ehlibeyti sevip sayanlar ve bu lokmaya layık olanlar eve davet edilir, abdest alınarak dilekler tutulur ve lokmalar yenir. Lokmanın bir tanesi bile Hak katında çok üstün olduğu için yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kesinlikle insanların  ayağına götürülerek kapı kapı dağıtılmamalıdır.

Yas-ı Matem’in sonunda Oruç  tutmadan, kurban kesilip çorba verilemez !..

Kurban’ın sebebi ise, Hz.Üseyin’e ” Ya Üseyin, sen dedenin varlığı olan Kur’an’ı ispat edebilmek için, can cömertliği yapmışsın, biz de sizin şefaatınıza ulaşabilmek için canımız değil, malımızdan bir damla kan göstererek kanı, kanına kabul etmeni; şefaatından mahrum kalmamak için kurbanlarımızı kanın gibi kabul etmeni diliyoruz.” demektir.

Bundan dolayı, boy abdestleri alınıp, gözyaşları ile bütün 12 İmam’ları dile getirip, Ehlibeyt’in varlığına sığınarak ve bildiğimiz duaları okuyarak kurbanımızı kesmeliyiz.

Aşure Çorbası’nı yapanlar ya kendi evlerinde ya da yakın türbelerde pişirerek  yedirmelidirler.

Kesinlikle ortak kurban ve çorba yapılamaz !..

Geçmişte bazı insanların yaptıkları gibi, her kişinin yarması, şekeri karıştırılıp yapılamaz. Çorbayı yapanlar tek başlarına yapmalıdırlar.

Aşure çorbası “şart” olarak değil, Evliyalara inancını, sevgisini ve aşkını bağlayıp Allah rızası için yapılmalıdır.

***

AŞURE ÇORBASINA KATILACAK MALZEME LİSTESİ

1-Yarma

2-Nohut

3- Kuru fasulye

4- Fındık

5-Ceviz içi

6- Şeker

7-Tuz

8- Tarçın

9- Karabiber

10-Hurma

11- Elma

12- Çekirdeksiz Kuru üzüm(Sarı)

***

Aşure Çorbası yendikten sonra sofra duası okunmalıdır.

PİR ZÖHRE ANA’NIN OKUDUĞU SOFRA DUASI

Allah, Allah,Allah
Allah Muhammed Ya Ali
Adile Ana’m keyfeni

Fatıma sofra bedeli
Dil bizden lütuf pirden diyeni
Geçmiş insanlara sereni
Lokması kabul olsun vereni
Pir ismini tepsisinde göreni
Hasan ile Üseyin’i seveni
Kaşık sunup ekmeğini böleni
Helal olsun doğrulukla yiyeni
Şah’ı Merdan Ali duası
Toplansın meydan sofrası
Allah Muhammed Ya Ali
Oniki imam, Ehlibeyt’in niyazı…

***

 

Paylaş