Pir Zöhre Ana’mızın Ailesinin Önderliğinde Konya’daki Türbeler Ziyaret Edildi

822 views
Konyadaki türbeler (8)

Pir Zöhre Ana’mızın değerli ailesinin önderliğinde Konya’daki türbelerimizden Mevlana (Celal Abbas), Tavus Baba (Şems-i Tebrizi) , Ateşibaz-ı Veli (Veli Baba) , Cemal Ali Dede türbelerimizi ziyaret ettik. Bizlere bu güzellikleri nasip ettiği için Pir Zöhre Ana’mıza ve kıymetli ailesine sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Mevlana Türbesi Karatay Konya

Konya’nın Karatay ilçesindeki Mevlana Müzesi’nin içerisinde, Mevlana olarak bilinen Celal Abbas türbesi ile birlikte Bahriye Ana (nişanı), Cennet Ana (kızı), Cemalettin Rumi (oğlu), Fethiye Ana (gelini) ve Seyit Abbas (torunu) türbeleri bulunmaktadır.

Pir Zöhre Ana’nın Mehtaptaki Erenler ve Cemden Gelen Nefesler kitaplarında şunlar yazmaktadır:

Halk dilinde Mevlana olarak bilinen evliyanın ismi Celal Abbas’tır.

Celal AbbasŞah Hüseyin‘in Kerbela’da şehit düşmesi sırasında kafasını saklayan Keşiş (Seyit Mitrullah)’in mekanını bekleyendir. Keşiş’in yuvasına bir baykuş tünüyor ve ocağı batıyor. Celal Abbas Keşiş’in mekanını beklerken, Abdal Musa bir savaşa gidiyor. O zaman Celal Abbas celalleniyor. İmam Rıza Bursa’da şehit düşüyor. Pir Hamdullah ise Amasya’da. Celal Abbas, Bursa’ya geliyor. Babası Seyit Murtaza önüne geçiyor, “Ya Celal, Yeşil Bursa’yı kana boyama” diyor. Konya’nın adı gerçeklerin yanında, yani evliyaların gözünde “Kana Boyama” şehri oluyor. “Yeşil Bursa’yı kana boyama, yeter kan döküldüğü’ deniyor. Celal Abbas da babasına diyor ki: “Keçe olup yerinde baba kalaydın”. Seyit Murtaza’nın ismi bu yüzden burada Keçeci Baba olarak geçiyor. Türbesi Tokat’tadır. “Sen benim sırrımı rezil ettin” dediği için Tokat Zile ismi de buradan gelmiştir. Celal Abbas da babasının bu sözlerine karşılık, ”Ben de o yüzden Celalettin’i Allah yoluna pervane verdim. Dönebildiği kadar dönsün” demiştir. Rumi demek, Farça’da “Allah’ın Yolu” demektir. Kırklar semahında işte böyle pervane gibi dönerek Hakikata ermiştir.

Celal Abbas’ın oğlu Cemalettin Rumi, torunu kendi adını alan Seyit Abbas, kızı Cennet Ana, gelini Fethiye Ana, nişanı Bahriye Ana’dır. Cemalettin Rumi’nin üç oğlu vardır. Birinci oğlu Seyid Abbas, Mevlana Türbesi’nde yatmaktadır. İkinci oğlu, Meram bağlarındaki türbede yatan Cemal Ali Dede‘dir. Üçüncü oğlu SSK hastanesinin arkasında bulunan Ateşbazı Veli Türbesi’nde yatmaktadır. Karaman’da Kesikbaş olarak bilinen türbe Seyit İsmet Hoca‘dır. Bu da Celal Abbas’ın kardeşi Seyit Kamber‘in oğludur. Bu evliyalar Bursa’nın fethinde şehit düşmüştür.

  • Seyid Kamber, Tokat Turhal’da Kesikbaş olarak bilinen evliyadır.
  • Seyit Kamber’in  ve Celal Abbas’ın babası Keçeci Baba olarak bilinen Seyit Murteza‘dır. Seyit Murteza, Sami Dede ve Hatice Kipriya’nın oğludur.
  • Hz. Muhammed Mustafa (Hızır)’ın amcası Yusuf Peygamber ile Hz. Muhammed’in teyzesi Zeynep Ana’nın oğulları Sami Dede, kızları Adile Ana ve Emine Ana’dır.

Celal Abbas’ın bir yaşamı da Ankara’nın Beypazarı’nda Yediler Türbesi olarak bilinmektedir.

Seyid Abbas’ın ikinci türbesi Çankırı Seydim köyünde Hacı Murad-i Veli olarak bilinir. Gerçek ismi Turabi Baba‘dır. Üçüncü yaşamında Elazığ’da Abdulvahap Baba olarak yaşamıştır. Kalede yatar. Dördüncü yaşamında Malatya’ya Hüseyin Gazi olarak gelmiştir. Malatya’yı fetheden Pir’dir. Zeynel Abidin olarak geçmektedir. Beşinci yaşamında Kastamonu’da Pir Şabani Veli olarak bilinir.

Celal Abbas Murteza’nın oğludur
Hakkı bilen Hak yolunda doğrudur
Şahımerdan Muhammed’in yoludur
Söyleyen söyleten Ali’dir Ali

Celal Abbas derler benim dedemdir
Özbe öz adımı Zöhre verendir
Mevlana yaparlar bana törendir
Mekanımı bilen bir tek Zöhrem’dir

Bahriye der yanaklarım açıyo
Celal Abbas gökyüzünde uçuyo
Kötülere hü deyip de kaçıyo
Uçup da uçuran Ali’dir Ali

Bir ismi Ali’dir bir ismi Veli
Onlar nurdan doğdu nurudur nebi
Eveli ahiri yaratan Ali
Şimdi de geziyor Zöhre Ana dili

Dört kapının Şah’ı gelmiş
Erenler meydana girmiş
Yüksek semaha Celal ermiş
Zöhrem gibi uçan var mı?

Binbir donu don Ali’den
Yol Muhammet Pir Veli’den
Hacı Bektaş serinden
Zöhrem gibi seven var mı?

(Mehtaptaki Erenler, Ekim 1996 tarihi, sayfa 216-219, 221-225, 281; 2020 yılı, sayfa 122, 150-9 & Cemden Gelen Nefesler, Ankara 1998 yılı, sayfa 134-5, 163-164)

***

Tavus Baba Türbesi Meram Konya

Konya’nın Meram ilçesinde Tavus Baba olarak bilinen türbede yatan evliyanın gerçek ismi Şems-i Tebrizi‘dir. Şeyh Tavusbaba Camisi’nin yanındadır.

Pir Zöhre Ana’nın Mehtaptaki Erenler kitabında şunlar yazmaktadır:

Hz. Muhammed Mustafa (Hızır)’ın anneden dedesi Şemseddin, ebesi ise Şemsi Ana’dır. Bu gerçeklerden dünyaya beş kız çocuğu gelmiştir. Birincisi, Hz. Muhammed Mustafa (Hızır)’ın annesi Fatıma, ikincisi Nazife Ana, üçüncüsü Zeynep Ana, dördüncü ve beşinciler ikiz olan Şemsi ve Kamer Ana‘lardır.

Erenlerin türküsünden
Türkistan’dan kimdir gelen?
Şemsettin dersini döken
Ders Muhammet Ali’sin sen

Göklere uçan uçana
Kanadın Allah’a açana
Celal Abbas sır saçana
Saç Muhammet Ali’sin sen

Der meydanın meydanına
Kavuştum ben sultanıma
Şemsettin Şah’ın başında
Hak Muhammet Ali’sin sen

Teslim oldum meydana
Şemsettin Hocan burada
Ne minare ne de Hoca
Şah Muhammet Ali’sin sen

(Pir Zöhre Ana, Cemden Gelen Nefesler, Ankara 1998 yılı, sayfa 170-171 & Mehtaptaki Erenler, Ekim 1996 tarihi, sayfa 14; 2020 yılı, sayfa 4, 150)

***

Cemal Ali Dede Türbesi Meram Konya

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Dere Caddesi üzerindedir.

Pir Zöhre Ana’nın Mehtaptaki Erenler ve Cemden Gelen Nefesler kitaplarında şunlar yazmaktadır:

Halk dilinde Mevlana olarak bilinen evliyanın ismi Celal Abbas’tır. Oğlu Cemalettin Rumi, torunu kendi adını alan Seyit Abbas, kızı Cennet Ana, gelini Fethiye Ana, nişanı Bahriye Ana’dır. Cemalettin Rumi’nin üç oğlu vardır. Birinci oğlu Seyid Abbas, Mevlana Türbesi’nde yatmaktadır. İkinci oğlu, Meram bağlarındaki türbede yatan Cemal Ali Dede‘dir. Üçüncü oğlu SSK hastanesinin arkasında bulunan Ateşbazı Veli Türbesi’nde yatmaktadır. Karaman’da Kesikbaş olarak bilinen türbe Seyit İsmet Hoca‘dır. Bu da Celal Abbas’ın kardeşi Seyit Kamber‘in oğludur. Bu evliyalar Bursa’nın fethinde şehit düşmüştür.

  • Seyid Kamber, Tokat Turhal’da Kesikbaş olarak bilinen evliyadır.
  • Seyit Kamber’in  ve Celal Abbas’ın babası Keçeci Baba olarak bilinen Seyit Murteza‘dır. Seyit Murteza, Sami Dede ve Hatice Kipriya’nın oğludur.
  • Hz. Muhammed Mustafa (Hızır)’ın amcası Yusuf Peygamber ile Hz. Muhammed’in teyzesi Zeynep Ana’nın oğulları Sami Dede, kızları Adile Ana ve Emine Ana’dır.

Celal Abbas’ın bir yaşamı da Ankara’nın Beypazarı’nda Yediler Türbesi olarak bilinmektedir.

Cemal Ali Dede’nin yaşamları şu şekildedir: Tokuş Sultan olarak bilinen evliyanın bir ismi de Kerem ile Aslı’dır. Sultan Kız olan evliya, Aslı türbesi olarak Kars Göle’de Kömür Baba ile beraber yatmaktadır. Birinci türbesi Hasanoğlan olan evliyanın ikinci türbesi ise Kırklareli’nde Zindan Baba olarak geçen Kerem Baba‘dır. Üçüncü türbesi Kırıkkale’de Tokuş Sultan‘dır. Dördüncüsü Çorum’un Büğet köyünde Gökçe Dede‘dir. Beşincisi Işık/Muğdat Baba Hatay’dadır. Altıncı yaşamı da Konya’daki Cemal Ali Dede türbesidir. Yedincisi, Çorum’da Kalkan Baba olarak bilinen Necati Baba‘dır. Sekizinci yaşamı, Çorum Alaca’nın Koyunoğlu köyünde Meyana Sultan‘dır.

Serçeşmenin gözü benim
Kırklar darı özü benim
Hacı Bektaş’ı sorarsan
Yanar ataş közü benim

Sen seni bilirsen sende ne oldu
Uruf menzil Mekke’yi buldu
Muhammed deryada ummanı buldu
Bir sıfatı aslan Ali Şah durdu

Oturur köşede ötüşür benle
Ben görünmem Zöhrem görünür size
Ne hile yaparsan kendi bedene
İbadet altında gelme bizlere

Ali’sin sen, sen Ali’sin
Meydanların Pir’isin
İsmim Cemal Dede Sultanım
Hak dedikçe nefessin

Mikail’im veren verem
Meram Bağı oldum gidem
Binbir ismim Celal idi
Cemal Ali Dede iken

Hem Arap’a hem Divan’a
Türkistan’da Celal doğa
Keçeci’nin soyundansam
Atam Aliyel Murtaza

Boyanmış benzerim benzer
Dost cemal var neler söyler
Meram Bağı kalmaz halim
Bektaş’lara niyaz eyler

(Mehtaptaki Erenler, Ekim 1996 tarihi, sayfa 94-97, 177, 178, 180, 260, 262, 266, 287; 2020 yılı, sayfa 52, 57-9, 110, 116-120, 177-180 & Cemden Gelen Nefesler, Ankara 1998 yılı, sayfa 180-185)

***

Veli Baba (Ateşbaz-ı Veli) Türbesi Meram Konya

Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Veli Baba Türbesi halk arasında Ateşbaz-ı Veli olarak bilinmektedir.

Pir Zöhre Ana’nın Mehtaptaki Erenler kitabında şunlar yazmaktadır:

Halk dilinde Mevlana olarak bilinen evliyanın ismi Celal Abbas’tır. Oğlu Cemalettin Rumi, torunu kendi adını alan Seyit Abbas, kızı Cennet Ana, gelini Fethiye Ana, nişanı Bahriye Ana’dır. Cemalettin Rumi’nin üç oğlu vardır. Birinci oğlu Seyid Abbas, Mevlana Türbesi’nde yatmaktadır. İkinci oğlu, Meram bağlarındaki türbede yatan Cemal Ali Dede‘dir. Üçüncü oğlu SSK hastanesinin arkasında bulunan Ateşbazı Veli Türbesi’nde yatmaktadır. Karaman’da Kesikbaş olarak bilinen türbe Seyit İsmet Hoca‘dır. Bu da Celal Abbas’ın kardeşi Seyit Kamber‘in oğludur. Bu evliyalar Bursa’nın fethinde şehit düşmüştür.

  • Seyid Kamber, Tokat Turhal’da Kesikbaş olarak bilinen evliyadır.
  • Seyit Kamber’in  ve Celal Abbas’ın babası Keçeci Baba olarak bilinen Seyit Murteza‘dır. Seyit Murteza, Sami Dede ve Hatice Kipriya’nın oğludur.
  • Hz. Muhammed Mustafa (Hızır)’ın amcası Yusuf Peygamber ile Hz. Muhammed’in teyzesi Zeynep Ana’nın oğulları Sami Dede, kızları Adile Ana ve Emine Ana’dır.

Güzellerin başı Ali’dir Ali
Tüm cihanda gezer serveti Veli
Sermayemiz Allah hükmeden kendi
Hazreti Ali’dir bilinmez teni

Bir tomurcuk gibi oldum elinde
Herkesin ameli kendi belinde
Şimdi sır satarım Zöhre gelinde
Mim yazar dilleri ilmi Ali’de

(Mehtaptaki Erenler, Ekim 1996 tarihi, sayfa 228, 230; 2020 yılı, sayfa 150-9)

***

Nasreddin Hoca Türbesi Akşehir Konya

Konya’nın Akşehir ilçesi Nasreddin Mahallesi’ndedir. Nasreddin Hoca Gülmece Parkı’nın karşısındaki Akşehir ilçe mezarlığının içerisinde yer almaktadır. Türbeye, Akşehir Caddesi takip edilerek ulaşılmaktadır.

Paylaş

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz