Zühre Ana Kozalak Macununun Pir Zöhre Ana ve Cemeviyle Alakası Yoktur

894 views
Zühre Ana Kozalak Macunu

Zöhre Ana ismi tek ve şahsa münhasır olup; Zühre Ana Kozalak Macununda geçen “Zühre Ana” ibaresi ile “Zöhre Ana” isminin karıştırılması hakkında basın açıklamamızdır:

Zöhre Ana; Süheyla Gülen’in mahlası olup, 1982 yılından itibaren kendini topluma adamış inanç önderi olarak ismini kullanmaktadır.

Zöhre Ana’nın nefeslerini derlediği “Pir Nefesi Haktır, Hak Sözü Allah, İlmin Sözü Ali’dir” isimli üç adet kaset ve CD ile “Cemden Gelen Nefesler, Mehtaptaki Erenler, Ali Pirimdir Yolu Bizimdir” adlı üç kitabı bulunmaktadır.

Zühre Ana Kozalak Macunu

Zühre Ana Kozalak Macunlarında geçen ve ticari olarak kullanılan “ZÖHRE ANA” ismi ile benzerlikleri sebebiyle karıştırılan ifadelerin;  Zöhre Ana web sitesine gelen yanlış mesajlar sebebiyle karıştırıldığı görülmüş ve okurlarımızı bilgilendirmek amacıyla iş bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

Sadece ticari amaç ile kullanılan Zühre Ana Kozalak Macunlarının; ZÖHRE ANA, PİR ZÖHRE ANA, ZÖHRE ANA CEMEVİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Amacı insanlığı aydınlatmak, birlik ve beraberliği sağlamak olan Pir “ZÖHRE ANA” zatı ile ticari amaç güden Zühre Ana Kozalak Macunlarının; karıştırılmamasını, bu minvalde sosyal medya paylaşımlarında da hassasiyet gösterilmesini önemle belirterek; bilinçli-kasti yanlış kullanımlara karşı dava ve şikâyet haklarımızı saklı tuttuğumuzu ilanen duyururuz.

Av. Bayram ÖZKAN

https://www.facebook.com/zohreana/
https://www.instagram.com/zohreana

***

Zühre Ana Kozalak Macunu RTÜK Kararı

Zühre Ana Kozalak Macunu hakkında RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından verilen bir karar var!

https://www.rtuk.gov.tr/UstKurulKarar/Detay/16020

Toplantı No: 2021/21

Toplantı Tarihi: 28.5.2021

Karar No: 13

Karar Konusu: 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Yayın Durdurma (KIDZ.-ANİMEZ – MCD TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)


İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 21.05.2021 tarih ve 836 sayılı yazısına konu KIDZ.-ANİMEZ logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 19.05.2021 tarihinde saat 13:00’da yayınladığı ticari iletişim yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin uzman raporunda ayrıntıları belirtildiği üzere, kuruluşun 19.05.2021 tarihinde saat 13:00’da yayınladığı “Zühre Ana Kozalak Macunu” isimli ürünün ticari iletişim yayınında, “(…) Koah, astım, bronşit hepsi tarihe karışıyor. …Öksürüğü keser, balgamı ve katranı söker atar. Bronşlarıda açarak nefesinizi rahatlatır. İçerisindeki vitaminlerle sizi destekler. Doğadan gelen bu tarifle artık ciğerlerinizi şifa bulacak. Zühra Ana’dan Kozalak Macunu ile solunum yollarınızı temizleyerek derin bir nefes alın. Damar tıkanıklığını yok eder. Doğal katran çözücüdür. Bağışıklığı güçlendirir.Akciğer Detoks etkili, nefes açıcı, sigara kullanımına bağlı akciğer rahatsızlıklarında, öksürük ve bronşit, nefes darlığı tedavisinde, solunum yollarının temizlenmesinde, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnç artışında kullanılıyor.Kesinlikle öksürük problemi olan varsa, bağışıklığı güçsüz olan varsa, vitaminsiz olan varsa alsın kullansın. Nefes darlığı, öksürük çeken herkese şiddetle tavsiyemdir. …Nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleriniz varsa gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz bir eczane ürünü.  Akciğer hastalıkları olan, öksürüğü olan herkes çok rahatlıkla kullanabilir…Zühre Anadan akciğerleri nefes aldıran detoks. Tam 63 yıldır oksijen kaynağı olan çam ağaçlarından elde edilen doğal şifa kaynağı. Öksürük, astım, bronşit ve sigaraya bağlı akciğer rahatsızlıklarına karşı şifa üretiyoruz. Solunum yollarını temizleyen kozalak macununun faydaları; Akciğer Detoks etkisi, solunum yolları temizliği, nefes darlığı tedavisi, sinir ve stres azaltıcı etki, vücut direncini artırma, Kalp ve damar sağlığına etkisi, bilimsel verilere göre en hızlı solunum yolu temizleme etkisi gösteren doğal içerik çam kozalağı dır. Sigaranın zararlarını yok eden Pinen temizliyor. Çam kozalağı içinde bulunan Pinen maddesi özellikle sigara kullanımına bağlı katran ve toksin oluşumlarını çözerek akciğerin kısa sürede kendisini temizleme ve yenilemesine yardımcı oluyor. Çam kozalağı birçok ilaç da zaten hammadde olarak yıllardır kullanılmaktaydı. Öksürük, nefes darlığı, sigaraya bağlı akciğer sorunları, astım, bronşit gibi semptomlar da hızlı ve kalıcı bir onarım sağlıyor. …”, “Zühre Ana Kozalak Macunu, 0216 214 15 .., 12 Kutu 99 TL+Kargo” vb. şeklinde sözlü ve yazılı ifadelerle, ürünün kalp damar rahatsızlığı, nefes darlığı, öksürük, bronşit, solunum yolları sorunları, balgam, gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği vurgulanarak, sağlık beyanıyla tanıtım ve satışına yönelik yayın yapıldığı görülmüştür.

Bilindiği üzere, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında; “…Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, 03 Temmuz 2015 tarih ve 29405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esaslarının anlatıldığı 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “Ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamaz…” hükmü,

Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin de 5996 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 7’inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “…bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz, bu tür özelliklere atıfta bulunulamaz.” hükmü yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten ileri süren veya ima eden tüm ifadeler sağlık beyanı olarak kabul edildiği, bununla birlikte, TV ve radyo kanallarının reklamlarında veya programlarında gıda takviyeleri ve bazı kozmetik ürünlerin “zeka seviyesinde artış, iştahsızlık, erken boşalma, iktidarsızlık, sperm sayılarını arttırma, cinsel sorunları giderme, tansiyon ve ritim bozuklukları, mide bağırsak problemleri, hepatit C, hepatit B, diyare, hemoroit, gastrit/reflü, kolesterol seviyesini azaltma, astım şikayetlerinin giderilmesi, kemik erimesi, trombosit düşüklüğü, kanser (tümör), karaciğer büyümesi, kansızlık, idrar yolları problemleri, migren, baş ağrısı, uçuk tedavisi, metabolizmayı hızlandırması, sindirimi kolaylaştırması, hazımsızlığa iyi gelmesi” gibi bir çok sağlık beyanıyla tanıtımı ve satışının yapıldığı, bunun yanı sıra bazı kozmetik ürünlerinde “bel ve boyun fıtığı, kireçlenme, romatizma, diz ve kas ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrıları, saç çıkarma, kellik” gibi semptomlarda tedavi edici özelliği belirtilerek yani sağlık beyanında bulunularak tanıtım ve satışının yapıldığı” belirtilmektedir.

Bahse konu ürünün tanıtım ve satışına yönelik ihlale konu yayında, söz konusu ürünün kalp damar rahatsızlığı, nefes darlığı, öksürük, bronşit, solunum yolları sorunları, balgam, gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği vurgulanarak, çok sayıda rahatsızlığa çözüm olarak sunulduğu ve ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla tanıtım ve satışının yapıldığı sabit olup, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanı ile tanıtılması ve bu tanıtımda yer alan ifadelerin, insanların hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği, toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alındığında; ihlale konu yayında, söz konusu ürünün sağlık beyanı ile tanıtım ve satışının yapılmasının, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasına ve ilgili mevzuatına aykırılık taşıdığı, dolayısıyla mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde… takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına… yer verilemez…” hükmünün ihlal edildiği sabit görülmüştür.

Anılan yayın kuruluşu hakkında; evvelce Üst Kurul’un 14,21,28.04.2021, 05.05.2021 tarih ve 2021/15-18 sayılı toplantısında alınan 35,36, 29-38,23-34,13-26 No’lu kararları ile, 12-22,24-30.04.2021 tarihli yayınlarında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının ihlali nedeniyle idari para cezası müeyyidesinin uygulanmasına karar verildiği, anılan kararların kuruluşça 11,12.05.2021 tarihinde tebellüğ edildiği, Üst Kurul Kayıtlarından anlaşılmış olmakla; kuruluşun 19.05.2021 tarihinde saat 13:00’da yayınladığı “Zühre Ana Kozalak Macunu” isimli ürünün tanıtım ve satışının yapıldığı ticari iletişim yayını ile, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle; Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca anılan yayın kuruluşu hakkında ihlalin ağırlığı, ihlalin mahiyeti, anılan madde ile korunmak istenen kamusal menfaat ve kuruluşa ait müeyyide sicili göz önünde bulundurularak, 10 gün süre ile yayınının durdurulmasına karar verilmesi takdir edilmiştir.

Bu itibarla;

MCD TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı ve “KIDZ.-ANİMEZ” logolu kuruluşun; 19.05.2021 tarihinde saat 13:00’da yayınladığı “Zühre Ana Kozalak Macunu” isimli ürünün sağlık beyanıyla tanıtım ve satışına yönelik yayına yer vermek suretiyle, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasının bir yıl içinde tekraren ihlali nedeniyle; 6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan “8’inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki ilkelerle dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının on güne kadar durdurulmasına; ikinci tekrarı halinde ise, yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca, yayının ON (10) GÜN SÜREYLE DURDURULMASINA,

  1. a) Geçici yayın durdurma kararının uygulanmasında; medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, Üst Kurul Kararının tebliğini müteakip saat 00:00’dan başlayarak logosunun yer aldığı ekranda; “Yayınımız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 19.05.2021 tarihinde saat 13:00’da yayınlanan “Zühre Ana Kozalak Macunu” isimli ürünün tanıtım ve satışının yapıldığı ticari iletişim yayınında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirlenen‘Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde … takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına … yer verilemez …’ ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durdurulmuştur.” metnine yayın durdurma süresince okunur şekilde yer vermesi,
  2. b) 6112 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki ilkelerle dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapılmasını müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin …. ikinci tekrarı halinde ise, yayın lisansının iptaline karar verilir…Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir.” hükmü uyarınca yayın lisansının iptaline karar verileceği,
  3. c) Ayrıca yayınlarına devam etmesi halinde, 6112 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına … rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır.” hükmü uyarınca işlem tesis edileceği,

Hususlarının kuruluşa yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Ayrıca, Reklam Kurulu Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları, (a) bendinde belirlenen ilkeler çerçevesinde incelemek ve gerektiğinde denetim yapmak” hükmünün uygulanması ve uygun görülmesi halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 77’nci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılmasını teminen dosyanın Reklam Kurulu’na gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Paylaş

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz